[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

kế hoạch tổ chức SFD 2013Chào các bạn,
Gửi các bạn kế hoạch tổ chức SFD 2013, gồm file kế hoạch chung (.odt và .pdf cho các bạn không sử dụng LibreOffice). Gửi kèm theo đây là 1 file tiến độ chi tiết, tuy nhiên mình chưa có thời gian ngồi làm hết chi tiết từng hạng mục mà chỉ sử dụng lại file đã làm hồi 2009. Đề nghị các bạn:
  • Góp ý kế hoạch dự thảo đến hết ngày 21/08.
  • Tự điền các công việc của mình phụ trách vào file SFD2013_SG, thêm bớt các nội dung chi tiết ở hạng mục mình phụ trách và gửi lại cho mình trước 21/08 để tổng hợp. File này mở bằng chương trình OpenProj  (download tại http://sourceforge.net/projects/openproj/). Nếu sử dụng windows thì các bạn nhớ cài JRE 6 nhé, phiên bản 7 có lỗi và mở không lên được nội dung.
Ngày 22 hoặc 23/08 mình sẽ gửi lại kế hoạch tổng thể và chi tiết tiến độ cuối cùng cho mọi người. 
Nhờ An làm lại cái list sfd cho BTC nhé, gửi vào đây nhiều quá cũng sẽ gây phiền toái cho các anh chị em không tham gia sự kiện.
Thân mến,
Lâm.

--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.

Attachment: Planing SFD 2013.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Attachment: Planing SFD 2013.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: SFD2013_SG.pod
Description: Binary data