[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013On 08/18/2013 12:18 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> Chào các bạn,
> Gửi các bạn kế hoạch tổ chức SFD 2013, gồm file kế hoạch chung (.odt và
> .pdf cho các bạn không sử dụng LibreOffice). Gửi kèm theo đây là 1 file
> tiến độ chi tiết, tuy nhiên mình chưa có thời gian ngồi làm hết chi tiết
> từng hạng mục mà chỉ sử dụng lại file đã làm hồi 2009. Đề nghị các bạn:
> 
>  * Góp ý kế hoạch dự thảo đến hết ngày 21/08.
>  * Tự điền các công việc của mình phụ trách vào file SFD2013_SG, thêm
>   bớt các nội dung chi tiết ở hạng mục mình phụ trách và gửi lại cho
>   mình trước 21/08 để tổng hợp. File này mở bằng chương trình OpenProj
>   (download tại http://sourceforge.net/projects/openproj/). Nếu sử
>   dụng windows thì các bạn nhớ cài JRE 6 nhé, phiên bản 7 có lỗi và mở
>   không lên được nội dung.
> 
> Ngày 22 hoặc 23/08 mình sẽ gửi lại kế hoạch tổng thể và chi tiết tiến độ
> cuối cùng cho mọi người. 
> Nhờ An làm lại cái list sfd cho BTC nhé, gửi vào đây nhiều quá cũng sẽ
> gây phiền toái cho các anh chị em không tham gia sự kiện.
> Thân mến,
> Lâm.
> 
Hi anh

openproj đã không phát triển từ 2008 rồi anh, anh em xem dùng cái này
được không

http://sourceforge.net/projects/projectlibre/files/

-- 
Be different and always different


MGVTaUhDTT0NCj1oOHlCDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==