[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013Hi all,
Tài trợ từ quỹ MOST đã được duyệt. Em xin confirm số tiền 6 triệu sẽ chuyển cho người quản lý tài chính của sự kiện.


Vào 10:12 Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Cha cha ngon ha Trúc xin giúp mình mấy triệu luôn mua cái xẹc vơ
biên dịch cho #theslinux cái na keke

On Mon, 19 Aug 2013 10:08:30 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> Với bản kế hoạch trên mình đã liên hệ với ban quản lý dự án MOST để
> xin tài trợ số tiền là 6 triệu đồng cho quà tặng.
> Chúc sức khỏe
>
>
> Vào 20:39 Ngày 18 tháng 8 năm 2013, Severus <[email protected]>
> đã viết:
>
> > On 08/18/2013 12:18 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> > > Chào các bạn,
> > > Gửi các bạn kế hoạch tổ chức SFD 2013, gồm file kế hoạch chung
> > > (.odt và .pdf cho các bạn không sử dụng LibreOffice). Gửi kèm
> > > theo đây là 1 file tiến độ chi tiết, tuy nhiên mình chưa có thời
> > > gian ngồi làm hết chi tiết từng hạng mục mà chỉ sử dụng lại file
> > > đã làm hồi 2009. Đề nghị các bạn:
> > >
> > >   * Góp ý kế hoạch dự thảo đến hết ngày 21/08.
> > >   * Tự điền các công việc của mình phụ trách vào file SFD2013_SG,
> > > thêm bớt các nội dung chi tiết ở hạng mục mình phụ trách và gửi
> > > lại cho mình trước 21/08 để tổng hợp. File này mở bằng chương
> > > trình OpenProj (download tại
> > > http://sourceforge.net/projects/openproj/). Nếu sử dụng windows
> > > thì các bạn nhớ cài JRE 6 nhé, phiên bản 7 có lỗi và mở không lên
> > > được nội dung.
> > >
> > > Ngày 22 hoặc 23/08 mình sẽ gửi lại kế hoạch tổng thể và chi tiết
> > > tiến độ cuối cùng cho mọi người.
> > > Nhờ An làm lại cái list sfd cho BTC nhé, gửi vào đây nhiều quá
> > > cũng sẽ gây phiền toái cho các anh chị em không tham gia sự kiện.
> > > Thân mến,
> > > Lâm.
> > >
> > Hi anh
> >
> > openproj đã không phát triển từ 2008 rồi anh, anh em xem dùng cái
> > này được không
> >
> > http://sourceforge.net/projects/projectlibre/files/
> >
> > --
> > Be different and always different
> >
> >
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710