[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013On Mon, 19 Aug 2013 13:41:09 +0700
"Nguyen Vu Hung (vuhung)" <[email protected]> wrote:

> Ngày 2013/08/19 13:19, Le Kien Truc viết:
> > Hi all,
> > Tài trợ từ quỹ MOST đã được duyệt. Em xin confirm số tiền 6 triệu
> > sẽ chuyển cho người quản lý tài chính của sự kiện.
> 
> Trúc feedback lại cho mình bao nhiêu đây?
> 
> 20% = 1/5 tính theo tỉ lệ vote nhá?
> 

bác xin cho em, em lại quả bác 50% luôn nhá. :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.