[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013Anh Lâm confirm về địa điểm sớm nha anh, rồi họp 1 buổi nhỏ với đơn vị chủ nhà là tốt nhất. Như lần trước làm tại ĐH Hoa Sen đấy anh.


Vào 16:05 Ngày 20 tháng 8 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> đã viết:


>
Hi anh

openproj đã không phát triển từ 2008 rồi anh, anh em xem dùng cái này
được không

http://sourceforge.net/projects/projectlibre/files/

Cảm ơn Huy nhé. Anh cũng không có thời gian tìm hiểu nên không để ý lắm. Mấy năm rồi vẫn xài nó nên giờ cứ xài thôi. Sẽ dành thời gian tìm hiểu cái projectlibre này. Nó fork ra từ Openproj nên chắc là ok thôi.
Lâm. 

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710