[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013On 08/22/2013 02:28 PM, Le Kien Truc wrote:
> Anh Lâm confirm về địa điểm sớm nha anh, rồi họp 1 buổi nhỏ với đơn vị
> chủ nhà là tốt nhất. Như lần trước làm tại ĐH Hoa Sen đấy anh.
> 

Còn về tình nguyện viên ta đăng tin tuyển luôn nhỉ anh, anh Lâm confirm
xong em sẽ đi khảo sát địa điểm, hướng dẫn đường đi.-- 
Be different and always different


S09TSU1HST0NCj1GY0JBDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==