[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013On 08/22/2013 08:29 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> Ngoại trừ An không có ý kiến (đồng ý) và đưa ra plan cho công việc của
> An, hiện tại anh chưa nhận được phản hồi từ ai hết.
> Xuân Huy, Trúc, Ngô Huy gửi sớm nhé.
> Lâm.
> 
> 

Sốt xong em lú rồi :D

Em cũng không có ý kiến về plan đã đưa ra.

Phần của em sẽ khảo sát địa điểm, nhận các bài tham dự, sắp xếp các
phòng và thời gian cho các topic.

Trong tuần sau sau khi anh Lâm confirm địa điểm, em sẽ khảo sát đồng
thời gửi thư cho cộng đồng Mozilla Việt Nam mời tham dự sự kiện.-- 
Be different and always different


SDVTeVhLZz0NCj1DQk9tDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==