[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013ku xẹc vơ rớt này toàn sốt, hen với tùm lum thứ. đó là chuyện cá nhân
a e không quan tâm. làm cái gì thì làm tới bến. xong, hết chuyện
không lăn tăn quá phức tạp.

On Thu, 22 Aug 2013 21:27:53 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> On 08/22/2013 08:29 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> > Ngoại trừ An không có ý kiến (đồng ý) và đưa ra plan cho công việc
> > của An, hiện tại anh chưa nhận được phản hồi từ ai hết.
> > Xuân Huy, Trúc, Ngô Huy gửi sớm nhé.
> > Lâm.
> > 
> > 
> 
> Sốt xong em lú rồi :D
> 
> Em cũng không có ý kiến về plan đã đưa ra.
> 
> Phần của em sẽ khảo sát địa điểm, nhận các bài tham dự, sắp xếp các
> phòng và thời gian cho các topic.
> 
> Trong tuần sau sau khi anh Lâm confirm địa điểm, em sẽ khảo sát đồng
> thời gửi thư cho cộng đồng Mozilla Việt Nam mời tham dự sự kiện.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.