[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[saigonlug] Artwork SFD 2013Chào mọi người,

Huy tải mẫu artwork từ trang wiki của SFD và chỉnh sửa đôi chút. Trước tiên là mẫu áo.

Thân,
Huy

Attachment: tshirt.png
Description: PNG image

Attachment: tshirt2013-2.svg
Description: image/svg