[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: VFOSSA tham gia tổ chức SaigonSFD?Theo cách nhìn nhận của mình, bạn Lê Kiến Trúc cũng là một trong các
founding members của SaigonLUG. Do vậy Trúc tham gia tổ chức Saigon
SFD theo tư cách SaigonLUG founders thì tốt hơn là thành viên của
VFOSSA.

Còn AiTi-Aptech là một đơn vị tư nhân, họ hoàn toàn có đủ tư cách tham
gia tài trợ cho sự kiện Saigon SFD mà không cần đến danh nghĩa của
VFOSSA.

Mong anh Lâm và bạn Trúc clarify điểm này giúp mình. Hôm bữa mình đọc
kĩ về nội dung chương trình mà lại sơ suất không để ý mấy điểm này
trong phần Ban tổ chức.

Regards.
An.2013/8/25 An Nguyen <[email protected]>:
> Hello anh Lâm và các bạn,
>
> Hôm bữa đọc khá kĩ chương trình tổ chức Saigon SFD 2013 nhưng em lại
> bỏ sót điểm này:
>
> "Đơn vị tổ chức: Khoa CNTT Đại học Khoa học Tự Nhiên - SaigonLUG – VFOSSA"
>
> Em không rõ vai trò của VFOSSA đối với Saigon SFD là gì và vì sao lại
> có họ trong danh sách ban tố chức.
>
> Mong anh Lâm và các bạn clarify điểm này giúp em.
>
> Regards.
> An.
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C