[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: VFOSSA tham gia tổ chức SaigonSFD?Chào An,
Ở buổi họp hôm trước thì anh Lâm cũng có bày tỏ quan điểm (lúc ấy An chưa vào). Là anh ấy muốn tham gia với tư cách Saigonlug, quan điểm này cũng được gửi đến VFOSSA khi một đơn vị muốn tổ chức SFD lùi lại 1 tuần sau ở TP HCM. Thư này gửi riêng trong nhóm VFOSSA, nếu An có muốn tham khảo mình sẽ gửi thread dó sang. 

Quan điểm của mình thì đơn vị tổ chức không quan trọng bằng cộng đồng, không quan trọng bằng những người tham gia. Một người có thể tham gia ở nhiều tổ chức khác nhau và tùy tình huống thì sẽ lựa chọn tổ chức. Như lần này mình không lấy tư cách của ubuntu-vn ra. Còn về VFOSSA thì chắc chắn 1,2 người không thể đại diện cho việc tổ chức cũng như tài trợ. Mình thấy nên để VFOSSA thành *partner*, *cộng tác* hoặc *tham gia vào sự kiện* sẽ hay hơn. Vì cộng đồng chúng ta không thực sự lớn mà nếu phân biệt nhiều quá cũng không nên sẽ làm phân mảnh ra nhỏ hơn nữa. Nếu An đồng ý thì mình sẽ viết một email cho VFOSSA xem họ có thể hỗ trợ được gì cho SFD tại TP Hồ Chí Minh, các thành viên tập thể có thể làm được gì. Mình chắc chắn các thành viên tập thể của VFOSSA sẽ hỗ trợ được gì đó đôi chút như Netnam, AiTi Aptech, Lạc Tiên (anh Lâm vẫn là cá nhân - Saigonlug). Chắc chắn đề xuất của mình không bao gồm tài trợ kinh phí, bởi vì mình muốn sự kiện do cộng đồng và vì cộng đồng, hiện tại đã có 2 đơn vị phi lợi nhuận - phi chính phủ là quỹ MOST và CNF lên tiếng về vấn đề tài trợ rồi.

Xin cho biết quan điểm của An nhé.
Cảm ơn/


Vào 14:39 Ngày 25 tháng 8 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Theo cách nhìn nhận của mình, bạn Lê Kiến Trúc cũng là một trong các
founding members của SaigonLUG. Do vậy Trúc tham gia tổ chức Saigon
SFD theo tư cách SaigonLUG founders thì tốt hơn là thành viên của
VFOSSA.

Còn AiTi-Aptech là một đơn vị tư nhân, họ hoàn toàn có đủ tư cách tham
gia tài trợ cho sự kiện Saigon SFD mà không cần đến danh nghĩa của
VFOSSA.

Mong anh Lâm và bạn Trúc clarify điểm này giúp mình. Hôm bữa mình đọc
kĩ về nội dung chương trình mà lại sơ suất không để ý mấy điểm này
trong phần Ban tổ chức.

Regards.
An.2013/8/25 An Nguyen <[email protected]>:
> Hello anh Lâm và các bạn,
>
> Hôm bữa đọc khá kĩ chương trình tổ chức Saigon SFD 2013 nhưng em lại
> bỏ sót điểm này:
>
> "Đơn vị tổ chức: Khoa CNTT Đại học Khoa học Tự Nhiên - SaigonLUG – VFOSSA"
>
> Em không rõ vai trò của VFOSSA đối với Saigon SFD là gì và vì sao lại
> có họ trong danh sách ban tố chức.
>
> Mong anh Lâm và các bạn clarify điểm này giúp em.
>
> Regards.
> An.
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710