[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: VFOSSA tham gia tổ chức SaigonSFD?Chi mà phức tạp vậy mấy đồng chí?
VFOSSA là đơn vị gửi email đến anh đề xuất việc họ tổ chức SFD 2013 tại TpHCM trước khi anh khởi động lại việc này bằng email gửi đến mọi người. Sau khi cân nhắc và thông báo với SGL, anh đã thay mặt anh em kêu gọi mọi người trong SGL đứng ra tổ chức sự kiện này. Song song đó a đã trả lời email của VFOSSA và mời họ cùng tổ chức chung với mình. Câu chuyện chỉ có vậy thôi.
AiTi-Aptech là đơn vị thành viên VFOSSA, cũng như Trúc đang là UVBCH VFOSSA nên hai đơn vị/bạn này đứng ra là hoàn toàn hợp lý. 
Vai trò đồng tổ chức của họ là xin địa điểm (ĐHKHTN), truyền thông cho sự kiện và dự định phối hợp với mình để các bài báo cáo của diễn giả có thể chia sẻ chung cho cả hai nơi như năm 2010, tuy nhiên chuyện conf này mới là dự định thôi. Ban đầu định thêm phần kêu gọi tài trợ nữa nhưng mình không cần tới tài trợ vì mình đã làm dự toán khá rõ ràng và CNF, MOST đã tài trợ đủ rồi nên thôi.
Lâm.