[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thiết kế banner cho website Saigon SFD 2013Hello các bạn.

Mình nghĩ chúng ta nên có một mẫu banner để làm header cho trang web
của Saigon SFD 2013. Đồng thời chúng ta cần một logo cho sự kiện.

Về cơ bản là một theme thiết kế chủ đạo cho website mà có thể sử dụng
đc vào cho các standee, banner trong sự kiện.

@Xuân Huy: Bạn có thể giúp phần này được không?

@Phương Anh: Coi giúp anh nhát này đi em. :D

An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C