[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Cập nhật] Website của SaigonLUG - http://saigonlug.orgHello mọi người,

Mình vừa cập nhật lại nội dung và bố cục trang web của SaigonLUG.

http://saigonlug.org/

Mục đích:
- Sửa tất cả các lỗi về nội dung, hình ảnh, bố cục.
- Đơn giản hóa tối đa trang web. Trang web chỉ còn là nơi cung cấp
thông tin giới thiệu chung. Toàn bộ traffic chính sẽ được chuyển về
cho mailing list này.
- Phần tin tức tạm thời bị loại bỏ vì thiếu hiệu quả.
- Cập nhật lại icon và favicon. Icon này được thiết kế bởi NhânCorp
(công ty anh Trần Văn Tuấn).

Nội dung còn thiếu:
- Upload thêm hình ảnh về hoạt động của SaigonLUG.
- Thêm thông tin hướng dẫn sử dụng mailing list cho người mới.
- Cần người cung cấp tin tức cho Facebook fanpage và Twitter feed của SaigonLUG.

Các thay đổi có thể có trong tương lai:
- SSL certification. Mình đã acquired một SSL cert.
- Mở các dự án phát triển phần mềm nguồn mở. Mình có vài dự án nguồn
mở về ứng dụng mã hóa, hệ thống tự động,...
(Hiện tại mình vẫn đang phân vân là sẽ mở ra các dự án này với thành
viên hiện có của SaigonLUG hay mình sẽ fork ra cộng đồng mới.)

Regards.
An.
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C