[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Cập nhật] Website cho SaigonSFD 2013 - http://sfd.saigonlug.orgÀ, trang web cho Saigon Software Freedom Day 2013 đặt tại:
http://sfd.saigonlug.org

Giới thiệu về SFD: http://sfd.saigonlug.org/saigon-sfd-2013/about/
=> Cần cập nhật thêm nội dung và sửa chữa một số từ ngữ.

Danh sách diễn giả: http://sfd.saigonlug.org/saigon-sfd-2013/speakers/
=> Cần bố cục lại cho rõ ràng và dễ nhìn hơn

Chương trình sự kiện: http://sfd.saigonlug.org/saigon-sfd-2013/program/
=> Mời các bạn vào xem xét còn thiếu gì không? Có cần thay đổi gì về
bố cục không?


*** Các trang thông tin đang còn thiếu:
Đăng kí: http://sfd.saigonlug.org/saigon-sfd-2013/registration/
=> Mình sẽ tạo form đăng kí tại đây. Có lẽ sẽ dùng Contact plugin của
wordpress cho tiện.

Bản đồ và đường đi: http://sfd.saigonlug.org/saigon-sfd-2013/map/

Thông cáo báo chí: http://sfd.saigonlug.org/saigon-sfd-2013/press-release/
=> Mình sẽ soạn tiếng Anh và tiếng Việt để các bạn gửi đi cho các đơn
vị thông tin cũng như để đề nghị tài trợ

Vui lòng cho mình biết nếu các bạn có câu hỏi nào.
An.2013/8/26 An Nguyen <[email protected]>:
> Hello all,
>
> Nội dung và template cơ bản của website đã xong.
>
> Hiện mình đang cần:
> - Danh sách diễn giả và chủ đề. (Theo kế hoạch là hạn chót cập nhật là
> 2 tuần trước 21 tháng 9)
> - Artwork. @Xuân Huy và @Phương Anh có thể giúp phần này không?
>
> Cám ơn mọi người.
> An.
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C