[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [Cập nhật] Website cho SaigonSFD 2013 - http://sfd.saigonlug.orgOn Mon, 26 Aug 2013 01:28:44 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Danh sách diễn giả: http://sfd.saigonlug.org/saigon-sfd-2013/speakers/
> => Cần bố cục lại cho rõ ràng và dễ nhìn hơn

Cha chả, mình tính đăng ký thêm bài "âm mưu thâu tóm sàigonlug của
hội #archlinuxvn" có được không vậy kà.

Thật ra mình muốn làm cái bài "12 năm làm quen với linux của tui",
tiếp theo bài đã viết ở lần SFD trước [1]. Mới đó mới đây đã mười mấy
năm rồi. Nhân dịp #sfd này nên xì xịt nhớ lại đây hehe

CC cho Long già người dẫn mình vào con đường tà đạo^^

[1] http://dragula.viettug.org/blogs/317.html

--
I am ... 5.5 dog years old.