[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] kế hoạch tổ chức SFD 2013On Sat, 24 Aug 2013 22:56:54 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Quick update on the site:
> 
> Turned out that the idea to use nanoc and fork TheSLinux homepage was
> a fucked up idea of mine.
> Things got fucked up. No times now so I'll go with a messy
> Wordpress+MySQL solution.
> 

Có nên viết ngắn lại cho dễ hiểu là "TheSLinux was a fucked up idea" không
vậy kà :D Để mình quăng bom vào #theslinux #faq luôn ha [1]

An có thểm xài wordpress ở *local*, sau đó dùng `wget` hoặc `httrack`
đổi qua dạng `static`, sau đó viết vài rules cho nginx hoặc apache để
xài là được ngay. Đảm bảo Sờ Cây Lin (scaling) ngon luôn. Phần bình luận
thì xài dịch vụ thứ ba như Đít-Sờ-Cớt (disqus)

[1] http://theslinux.org/faq/#theslinux-co-nghia-gi

--
I am ... 5.5 dog years old.