[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: VFOSSA tham gia tổ chức SaigonSFD?`vfossa` là ông kẹ nào mà to mà bạn An phải bận tâm dữ vậy kà.

On Sun, 25 Aug 2013 15:45:11 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Chào An,
> Ở buổi họp hôm trước thì anh Lâm cũng có bày tỏ quan điểm (lúc ấy An
> chưa vào). Là anh ấy muốn tham gia với tư cách Saigonlug, quan điểm
> này cũng được gửi đến VFOSSA khi một đơn vị muốn tổ chức SFD lùi lại
> 1 tuần sau ở TP HCM. Thư này gửi riêng trong nhóm VFOSSA, nếu An có
> muốn tham khảo mình sẽ gửi thread dó sang.
> 
> Quan điểm của mình thì đơn vị tổ chức không quan trọng bằng cộng đồng,
> không quan trọng bằng những người tham gia. Một người có thể tham gia
> ở nhiều tổ chức khác nhau và tùy tình huống thì sẽ lựa chọn tổ chức.
> Như lần này mình không lấy tư cách của ubuntu-vn ra. Còn về VFOSSA
> thì chắc chắn 1,2 người không thể đại diện cho việc tổ chức cũng như
> tài trợ. Mình thấy nên để VFOSSA thành *partner*, *cộng tác* hoặc
> *tham gia vào sự kiện* sẽ hay hơn. Vì cộng đồng chúng ta không thực
> sự lớn mà nếu phân biệt nhiều quá cũng không nên sẽ làm phân mảnh ra
> nhỏ hơn nữa. Nếu An đồng ý thì mình sẽ viết một email cho VFOSSA xem
> họ có thể hỗ trợ được gì cho SFD tại TP Hồ Chí Minh, các thành viên
> tập thể có thể làm được gì. Mình chắc chắn các thành viên tập thể của
> VFOSSA sẽ hỗ trợ được gì đó đôi chút như Netnam, AiTi Aptech, Lạc
> Tiên (anh Lâm vẫn là cá nhân - Saigonlug). Chắc chắn đề xuất của mình
> không bao gồm tài trợ kinh phí, bởi vì mình muốn sự kiện do cộng đồng
> và vì cộng đồng, hiện tại đã có 2 đơn vị phi lợi nhuận - phi chính
> phủ là quỹ MOST và CNF lên tiếng về vấn đề tài trợ rồi.


--
I am ... 5.5 dog years old.