[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013On Sat, 24 Aug 2013 12:07:22 -0700 (PDT)
mit <[email protected]> wrote:

> Mình đề xuất màu vàng và thêm 1 dải đen thui chạy ngang để màu vàng
> áo ko trùng với màu logo.

Sao cũng được, miễn là bà con đi có áo miễn phí mang về là được :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.