[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNHuy xem email trước của anh về ngày thứ 5 nhé.
lâm.


2013/8/26 Severus <[email protected]>
Chào mọi người,

Có vẻ địa điểm đã chốt tại Đại học KHTN.

Trong tuần em sẽ xuống tuy nhiên để danh chính ngôn thuận, em cần thư
giới thiệu nếu có và cần gặp ai trong trường để khảo sát các hội trường,
phòng cho sự kiện cũng như bản đồ cho người tham dự.

Thân ái,
Ngô Huy
--
Be different and always different