[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thiết kế banner cho website Saigon SFD 2013đẹp rồi không ý kiến gì. nhìn giống ly cà phê sữa Việt Nam
(không phải hàng ca bu chi nô hay ét xét răng tô nhé :D)

On Tue, 27 Aug 2013 17:18:52 -0700 (PDT)
mit <[email protected]> wrote:

> 
> 
> <https://lh3.googleusercontent.com/-loMkjuhSgvs/Uh1BarSbFwI/AAAAAAAAB-E/4PQs0fQwIdc/s1600/banner.rs.png>
> Mọi người xem qua và cho ý kiến với nhé.
> --
I am ... 5.5 dog years old.