[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Thiết kế banner cho website Saigon SFD 2013khỏi chỉnh Mít ơi, có anh bảo kê rồi kệ ku Stk :D 

On Wed, 28 Aug 2013 01:32:31 -0700 (PDT)
mit <[email protected]> wrote:

> Em chỉ muốn thêm cái gì đó cho đỡ trống, nên chọn cái bông sen ví như
> tòa nhà bitexco, dù sao hiện tại cũng là cái chòi cao nhất thành phố.
> Hihi :D! Không phải ý là đại học Hoa Sen, đừng có troll em :(!
> --
I am ... 5.5 dog years old.