[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNChào mọi người,
Không biết buổi làm việc hôm qua có nội dung ra sao và kết quả thế nào. Chúng ta đã có hỗ trợ gì từ phía trường rồi vậy?
Cheers


Vào 12:43 Ngày 26 tháng 8 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> đã viết:
Huy xem email trước của anh về ngày thứ 5 nhé.
lâm.


2013/8/26 Severus <[email protected]>
Chào mọi người,

Có vẻ địa điểm đã chốt tại Đại học KHTN.

Trong tuần em sẽ xuống tuy nhiên để danh chính ngôn thuận, em cần thư
giới thiệu nếu có và cần gặp ai trong trường để khảo sát các hội trường,
phòng cho sự kiện cũng như bản đồ cho người tham dự.

Thân ái,
Ngô Huy
--
Be different and always different


--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710