[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNOn 08/31/2013 07:03 AM, Anh K. Huynh wrote:
> 
> quên hỏi không biết sfd có kêu gọi tài trợ gì ở đâu vậy. mình
> sẽ tài trợ một ít nếu chấp nhận tài trợ cá nhân. ví dụ tiền
> tàu xe và máy bay cho các bạn Huy và các bạn khác  đi lại khi
> tổ chức. tuy không nhiều chỉ là hỗ trợ tinh thần là chính.
> 
> thanks,
> 
> On Sat, 31 Aug 2013 06:58:49 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
>>
>> nghe giống tài trợ địa điểm chớ có "tham gia tổ chức" gì đâu nhỉ!?
>>
>> Nhân tiện, Xẹc vơ rớt cho mình tham gia tổ chức với, mình sẽ đi cho
>> các bạn mượn cái wifi để phát router, các phần còn lại các bạn tự lo
>> liệu.

BTC rất vui khi anh tham gia cùng,

Tài trợ thì hiện tại có quỹ MOST do anh Trúc hỗ trợ và CNF do anh Xuân
Huy hỗ trợ vẫn động, đến lúc này chưa cần thêm anh ah.

Trong tuần, không biết anh Trúc lo tình nguyện viên sao rồi, ta sẽ có
một buổi gặp họ trưóc, bên chủ nhà hơi bị "khó tình" hehe


-- 
Be different and always different


Y3FBM3VaOD0NCj1jaUJuDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==