[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNOn 08/31/2013 07:12 PM, An Nguyen wrote:
> @Severus: Hết chiện mà đi họp trong tuần. Tối mai quất lẹ luôn đi cưng.
> 

Họp trước khi cofirm địa điểm cũng được, trong tuần thì họp tối, còn
cuối tuần họp chiều, 3h chiều mai, Du Miên, quận Phú Nhuận vậy, lầu trên
vậy.

Địa chỉ : 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ của em : 01203783891


-- 
Be different and always different


WXVxVkdjND0NCj0xTHNJDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==