[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNVì lí do Lễ mình ko dự được nhé

Le 31 août 2013 20:42, "Severus" <[email protected]> a écrit :
On 08/31/2013 07:12 PM, An Nguyen wrote:
> @Severus: Hết chiện mà đi họp trong tuần. Tối mai quất lẹ luôn đi cưng.
>

Họp trước khi cofirm địa điểm cũng được, trong tuần thì họp tối, còn
cuối tuần họp chiều, 3h chiều mai, Du Miên, quận Phú Nhuận vậy, lầu trên
vậy.

Địa chỉ : 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ của em : 01203783891


--
Be different and always different