[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNOn 08/31/2013 09:16 PM, Xuân Huy Trần wrote:
> Vì lí do Lễ mình ko dự được nhé
> 


Vậy ai đi được confirm nhé, mai không ai confirm thì dời qua tối thứ 3
vậy, thứ 2 Lễ rồi :-))


-- 
Be different and always different


c1VUZGRodz0NCj1QNXU0DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==