[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNOn 08/31/2013 09:16 PM, Xuân Huy Trần wrote:
> Vì lí do Lễ mình ko dự được nhé
> 
> Le 31 août 2013 20:42, "Severus" <[email protected]
> <mailto:[email protected]>> a écrit :
> 
>   On 08/31/2013 07:12 PM, An Nguyen wrote:
>   > @Severus: Hết chiện mà đi họp trong tuần. Tối mai quất lẹ luôn đi
>   cưng.
>   >
> 
>   Họp trước khi cofirm địa điểm cũng được, trong tuần thì họp tối, còn
>   cuối tuần họp chiều, 3h chiều mai, Du Miên, quận Phú Nhuận vậy, lầu trên
>   vậy.
> 
>   Địa chỉ : 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
> 
>   Số điện thoại liên hệ của em : 01203783891
> 
> 
>   --
>   Be different and always different
> 

Vậy dời qua tối thứ 3 lúc 8h nhé mọi người, trong tuần ai cũng bận chỉ
làm tối được thôi :-)


-- 
Be different and always different


a241Ym9aZz0NCj1HMC82DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==