[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Làm việc với đơn vị chủ nhà KHTNOkie. 

2013/9/1 Severus <[email protected]>

Vậy dời qua tối thứ 3 lúc 8h nhé mọi người, trong tuần ai cũng bận chỉ
làm tối được thôi :-)


xác nhận vụ này. Mấy nay minh đi công tác nên sáng nay mới bắt đầu check email được.
Lâm.