[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Design mẫu thư cảm ơn các tình nguyện viên tham gia sự kiệnHello everyone,

Mình vừa chợt nghĩ đến việc các bạn tình nguyện viên tham gia cần có một thư cảm ơn/giấy khen ... để có thể cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp cho cộng đồng. Mặc dù đã đề xuất VFOSSA về việc này nhưng nếu có thể Saigonlug cứ design trước và chuẩn bị, cái này sẽ rất hữu ích cho những bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức. 

Anh Huy hoặc Phương Anh nghĩ giúp design nhé.

Cảm ơn :P

--
OpenPGP key: D1495710