[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Design mẫu thư cảm ơn các tình nguyện viên tham gia sự kiệnlàm digital certificate đi; làm cái giấy khen liệu có đẹp như
cái của các Bộ không?  rồi ai đóng dấu? (Ký thì mình ký cũng được:D)

On Thu, 5 Sep 2013 13:45:34 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Hello everyone,
> 
> Mình vừa chợt nghĩ đến việc các bạn tình nguyện viên tham gia cần có
> một thư cảm ơn/giấy khen ... để có thể cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp
> cho cộng đồng. Mặc dù đã đề xuất VFOSSA về việc này nhưng nếu có thể
> Saigonlug cứ design trước và chuẩn bị, cái này sẽ rất hữu ích cho
> những bạn sinh viên tham gia hỗ trợ tổ chức.
> 
> Anh Huy hoặc Phương Anh nghĩ giúp design nhé.
> 
> Cảm ơn :P
> --
I am ... 5.5 dog years old.