[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fwd: kế hoạc tổ chức SFD 2013FYI,
Vậy là ổn rồi nhé các bạn. Đề nghị các bạn chịu trách nhiệm về địa điểm đi khảo sát một lần để lên phương án nhé.
Lâm.

---------- Forwarded message ----------
From: Hoang Thanh, Tu <[email protected]>
Date: 2013/9/5
Subject: Re: kế hoạc tổ chức SFD 2013
To: Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>


Hi anh Lâm,
Em đã book các phòng học sau đây: Phòng I23, I402, I403 - Tòa nhà I - Trường ĐH KHTN (227 NVC, Q.5). Còn Hội trường I đang phản hồi.
Nếu có thay đổi đột xuất gì em sẽ thông báo sớm cho bên anh.
Trân trọng.2013/9/4 Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]>
Dear Ms Tú,
Mình gửi kèm theo đây là kế hoạch tổ chức SFD 2013. Phiền Ms Tú confirm lại dùm mình về địa điểm và các phòng nhé.
regards,
Lâm.

--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.--
Hoàng Thanh Tú
Trợ lý sinh viên Chương trình tiên tiến - Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. HCM
Tel: (08) 62884499 - (4000)
--
Vo Thai Lam (Mr) | CEO
Mobile: (84) 90 38 39 390
Lac Tien Computing Joint Stock Company
Address:
KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 6262 1286
Email: [email protected]; [email protected]
Website:
http://www.lactien.com  | Our community: http://community.lactien.com 
Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh City.

Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open Source training.