[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: kế hoạc tổ chức SFD 2013On 09/05/2013 06:40 PM, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> FYI,
> Vậy là ổn rồi nhé các bạn. Đề nghị các bạn chịu trách nhiệm về địa điểm
> đi khảo sát một lần để lên phương án nhé.
> Lâm.

Em sẽ đi khảo sát

Severus


-- 
Be different and always different


cTVtMUdXOD0NCj1BWUF0DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==