[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Nội dung trao đổi với VFOSSA và AiTi-AptechOn 09/05/2013 10:36 PM, An Nguyen wrote:
> Vậy là không tham gia, không bỏ tiền ra tài trợ và vẫn là đồng tổ chức.
> 
> Và áo của SFD giờ từ chỗ không logo thành có logo.
> 
> Mình còn chưa biết gì nữa?
> 
> Dù vậy thì Saigon SFD cũng cần tài trợ thì tốt hơn là cá nhân bỏ tiền
> túi. Trúc cứ tuỳ nghi quyết định. 
> 
> An.

Thấy hỏi anh An em không tiện trả lời nhưng ý này của anh An vẫn chưa
chuẩn lắm thì phải.

Anh Trức với tư cách VFOSSA vận động tài trợ thì xét ra VFOSSA vẫn có
vai trò là đơn vị quyên góp cho sự kiện.

Còn việc cho logo của họ thì em không ý kiến gì thêm, tùy nghi anh Trúc
nhận định vai trò VFOSSA ở đây thế nào.

Severus


-- 
Be different and always different


UWhtK0JmRT0NCj1rS0tIDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==