[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[SFD 2013] Open CDChào mọi người,

Hiện tại về việc in đĩa chúng ta có 3 lựa chọn

+ OpenDisc : http://www.theopendisc.com/

+ http://www.cdlibre.org/index.html

+ http://www.carlissongaldino.com.br/category/special/cyanpack

Theo em nhận xét về mặt cập nhật thì cyanpack nhanh nhất và OpenDisc
chậm nhất.

Theo như topic em đăng lên SFD [1] thì OpenDisc sẽ release sớm, tuy
nhiên em chưa thấy.

Hiện tại chúng ta sẽ dùng phiên bản nào là phù hợp ?,

Theo em là theo cập nhất mới nhất, và tùy dung lượng, nếu nhỏ hơn 700M
thì có thể dùng cd, lớn hơn thì phải dùng dvd,

Một điểm lưu ý là SFD định chuyển từ cd sang usb, điều này rất có lợi
cho việc thêm bớt phần mềm tuy nhiên về mặt chi phí và ghi thì cần tìm
nhà tài trợ.

Nếu có nhà tài trợ usb 4-8G thì em sẽ tiến hành ghi usb thay vì đĩa,

[1] :
http://mail.sf-day.org/pipermail/sfd-discuss/2013-September/002672.html

Thân ái

Severus
-- 
Be different and always different


bUxpMTFjRT0NCj0zMXBHDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==