[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [SFD 2013] Open CD

Một điểm lưu ý là SFD định chuyển từ cd sang usb, điều này rất có lợi
cho việc thêm bớt phần mềm tuy nhiên về mặt chi phí và ghi thì cần tìm
nhà tài trợ.

Nếu có nhà tài trợ usb 4-8G thì em sẽ tiến hành ghi usb thay vì đĩa,
Chắc là không có đâu Huy ơi. Mình dự kiến ghi tới 200 đĩa lận mà, làm gì có nhà tài trợ nào tài trợ nổi 200USB. 

[1] :
http://mail.sf-day.org/pipermail/sfd-discuss/2013-September/002672.html

Thân ái

Severus
--
Be different and always different

Lâm.