[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Anh Huy ơi, em gửi file banner tại đây nhé. :D Vì có một số thông tin vẫn chưa nắm nên bố cục sơ bộ là như vậy. Thế này không biết đã ổn chưa, anh Huy và mọi người có góp ý gì thêm không?

Sáng cuối tuần vui vẻ trẻ khỏe :D!

Thân,
Mit.

On Friday, August 23, 2013 5:02:34 PM UTC+7, Xuan Huy wrote:
Chào mọi người,

Huy tải mẫu artwork từ trang wiki của SFD và chỉnh sửa đôi chút. Trước tiên là mẫu áo.

Thân,
Huy

Attachment: banner.svg
Description: image/svg