[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Artwork SFD 2013Mình đã thêm vào thời gian địa điểm vào banner, do không có font gốc cho chữ Saigon nên mình đổi sang phông VNI-Coronet (thấy nhẹ nhàng thanh thoát hơn). 

Còn tồn tại vài vấn đề cần sáng tỏ:

- Các logo cần đưa vào
- Kích thước (tỉ lệ) của backdrop)
- Kích thước 3 cái standee của anh Lâm (mình thiết kế theo chuẩn nhỏ nhất 60x160 cm)

Attachment: bannerSFD.png
Description: PNG image