[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD 2013] Open CDOn Sun, 08 Sep 2013 20:31:29 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> On 09/08/2013 06:55 AM, Quynh Vu Do wrote:
> > Chào,
> > 
> > ...
> > 
> > Về việc chuyển từ CD sang USB cũng hay nhưng có điều tế nhị là nếu
> > phát miễn phí USB thì sẽ không rõ người sẽ xin chiếc USB là vì phần
> > mềm hay là vì chiếc USB (nhận xong xóa hết dùng cho việc khác). Vì
> > vậy trừ khi có nguồn tài trợ "vô hạn", thì nên "bán" USB với một
> > giá nhất định (ví dụ như 50K) thay mà cho không. Và bên cạnh USB
> > thì duy trì đĩa CD/DVD có thể phát miễn phí.
> > 
> > Chúc mạnh khỏe và tổ chức thành công.
> > 
> 
> Em cảm ơn anh, hiện tại em đang phân vân giữa cập nhật và dung lượng,
> riêng cá nhân em vẫn tán thành dùng cd/dvd hơn là dùng usb,
> 
> Tuy nhiên do dung lượng lớn của OpenDisc có thể chỉ dùng được dvd.
> Việc Việt hóa là ý tưởng hay, tuy nhiên thời gian không còn nhiều, em
> không biết MOST có dịch kịp các bản mới nhất hay không,

Nhớ hồi 2008 và trước đó nữa nhận mấy bộ CD Debian, Solaris hay TeX của
mấy chú hay bạn ở xa gửi là quý lắm, mừng hí ha hí hửng mấy ngày. Không
biết giờ mấy bạn trẻ nhận CD có thấy vậy hông...!

Mới đó mới đây mấy năm mà giờ còn chẳng biết mặt mũi cái CD ra sao nữa :D

--
I am ... 5.5 dog years old.