[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD 2013] Open CDOn 09/08/2013 08:47 PM, Anh K. Huynh wrote:
> Nhớ hồi 2008 và trước đó nữa nhận mấy bộ CD Debian, Solaris hay TeX của
> mấy chú hay bạn ở xa gửi là quý lắm, mừng hí ha hí hửng mấy ngày. Không
> biết giờ mấy bạn trẻ nhận CD có thấy vậy hông...!
> 
> Mới đó mới đây mấy năm mà giờ còn chẳng biết mặt mũi cái CD ra sao nữa :D

Có chứ anh, nhưng dung lượng lớn quá, tới hơn 4G, chỉ cần 1 đĩa có thể
ra tiệm chép lại mà, giờ ai gửi đĩa mừng rơi nước mắt ấy chứ :D

> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> 


-- 
Be different and always different


aWVJWWFaRT0NCj1obW8xDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==