[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD 2013] Open CDOn Sun, 08 Sep 2013 21:05:27 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> On 09/08/2013 08:47 PM, Anh K. Huynh wrote:
> > Nhớ hồi 2008 và trước đó nữa nhận mấy bộ CD Debian, Solaris hay TeX
> > của mấy chú hay bạn ở xa gửi là quý lắm, mừng hí ha hí hửng mấy
> > ngày. Không biết giờ mấy bạn trẻ nhận CD có thấy vậy hông...!
> > 
> > Mới đó mới đây mấy năm mà giờ còn chẳng biết mặt mũi cái CD ra sao
> > nữa :D
> 
> Có chứ anh, nhưng dung lượng lớn quá, tới hơn 4G, chỉ cần 1 đĩa có thể
> ra tiệm chép lại mà, giờ ai gửi đĩa mừng rơi nước mắt ấy chứ :D

Thế mua đĩa CD hay DVD về làm gì nhỉ chơi bắn bi à :D Máy tính giờ
cũng bỏ bớt đầu đọc đĩa CD/DVD mà phải không?

Thôi ai mừng thì cứ mừng chớ riêng mình thấy cái vụ CD/DVD này làm cứ
làm chứ mà hơi mệt thôi keke 

--
I am ... 5.5 dog years old.