[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[SFD] Kỷ niệm chươngChào mọi người,

Trong tối hôm nọ khi thảo luận có đề xuất lên việc làm kỷ niệm chương, như một vật phẩm nhỏ để làm lưu niệm cho diễn giả, hoặc cá nhân, tổ chức,...
Có những cái mình chưa rõ thông tin là số lượng sẽ bao nhiêu và chi phí dành cho kỷ niệm chương. Đồng thời mình cũng gửi luôn hình dự định sẽ đưa người ta làm. Mọi người cho xin ý kiến :D.

Thân,
Mit.

Attachment: kyniemchuong.png
Description: PNG image