[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [SFD] Kỷ niệm chươngDesign đẹp. Tuy nhiên cũng tùy tình hình. Có lẽ chúng ta nên giảm budget xuống một chú cho vấn đề này. Phương Anh cứ contact bên kia hỏi thử nhé. ^^


Vào 12:41 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, mit <[email protected]> đã viết:
Chào mọi người,

Trong tối hôm nọ khi thảo luận có đề xuất lên việc làm kỷ niệm chương, như một vật phẩm nhỏ để làm lưu niệm cho diễn giả, hoặc cá nhân, tổ chức,...
Có những cái mình chưa rõ thông tin là số lượng sẽ bao nhiêu và chi phí dành cho kỷ niệm chương. Đồng thời mình cũng gửi luôn hình dự định sẽ đưa người ta làm. Mọi người cho xin ý kiến :D.

Thân,
Mit.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
OpenPGP key: D1495710