[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]hiện tại mới chỉ có 3 diễn giả, em chưa nhận được danh sách
cần mời, thời gian diễn giả dự kiến cần dời lại.

một vấn đề khác về truyền thông hiện giờ vẫn chưa có động
tĩnh gì...

-- 


'*Tình yêu là sự cố gắng của một người để **chỉ yêu thương một người mà thô*
i.'