[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD - Tiến độ công việc - [Action Required]hi Huy,

2013/9/9 Severus <[email protected]>
On 09/09/2013 04:29 PM, Le Kien Truc wrote:
> Vấn đề truyền thông chúng ta đã có kênh chính thức rồi, về nội dung và
> quan trọng nhất là tìm diễn giả. Còn truyền thông cho người tham dự thì
> trước 1 tuần lên cho đầy đủ các nội dung chương trình đưa tới cái nhìn
> tổng quan thì mới hiệu quả được. Giờ Huy cứ suy nghĩ về diễn giả và tìm
> kiếm đi. Huy là đầu mối công việc nên có thể nhờ đến những thành viên
> khác hỗ trợ nhưng phải chịu trách nhiệm việc này.

Tất nhiên em vẫn chịu trách nhiệm việc này và sắp xếp lịch cho diễn giả,

Hiện tại các quan hệ của em chưa nhiều cũng không biết nên mời ai, nhờ
anh Lâm hỗ trợ em danh sách mời như buổi họp đầu tiên anh đã đưa, em sẽ
liên hệ viết thư mời :-)

Anh đã gửi thư mời đến một số doanh nghiệp làm FOSS, một số trường ĐH, ít nhất sẽ có 2 báo cáo từ các trường HSU và NTT. Họ đã xác nhận điều này.
Mai anh sẽ gửi thêm cho em một số người nữa để em mời nhé.
a Lâm.