[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FB2013/9/9 An Nguyen <[email protected]>:
> Các bạn tạm ngừng nhé. Mình và anh Quang đang liên lạc tích cực với
> nhau quan email riêng để tháo gỡ các vấn đề liên quan.

Sau có vài tháng không gặp và bạn An đã trưởng thành lên nhiều quá :) hehe.

Hay là SFD năm nay mình bay vào SG nhỉ?

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source,
Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.