[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBOn Mon, Sep 9, 2013 at 11:08 PM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
> 2013/9/9 An Nguyen <[email protected]>:
>> Các bạn tạm ngừng nhé. Mình và anh Quang đang liên lạc tích cực với
>> nhau quan email riêng để tháo gỡ các vấn đề liên quan.
>
> Sau có vài tháng không gặp và bạn An đã trưởng thành lên nhiều quá :) hehe.
>
Không.

Quan điểm của mình không thay đổi qua năm tháng. Việc mình hành động
thế nào trong từng thời điểm là vì lợi ích và sự gắn kết của
SaigonLUG, cộng đồng mà mình đã tạo dựng.

An.