[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FB



mấy bác làm việc kiểu gì 0 biết, chỗ kín chỗ hở thế này cục iện ảnh
nó tuýt còi nó phạt 30 triệu cấm diễn  mệt đấy nhá.

On Mon, 9 Sep 2013 23:08:43 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> 2013/9/9 An Nguyen <[email protected]>:
> > Các bạn tạm ngừng nhé. Mình và anh Quang đang liên lạc tích cực với
> > nhau quan email riêng để tháo gỡ các vấn đề liên quan.
> 
> Sau có vài tháng không gặp và bạn An đã trưởng thành lên nhiều quá :)
> hehe.
> 
> Hay là SFD năm nay mình bay vào SG nhỉ?
> 



--
I am ... 5.5 dog years old.