[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBOn Mon, 9 Sep 2013 23:01:16 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Chào đồng chí Huy,
> 
> Đồng chí có bức xúc gì về bài đăng SFD 2013 (chung cho HN và SG) thì
> cứ xả (ở thread này) nhé :)
> 
> cf.
> https://www.facebook.com/events/543302319064935/permalink/575093879219112/?comment_id=575097062552127&offset=0&total_comments=3
> 


đồng ý góp ý riêng thì để nghị đồng chí gửi thư riêng nhé :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.