[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] SFD 2013 trên FBOn Mon, 9 Sep 2013 23:18:23 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Vào 23:15 Ngày 09 tháng 9 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> >> https://www.facebook.com/events/543302319064935/permalink/575093879219112/?comment_id=575097062552127&offset=0&total_comments=3
> >>
> >
> >
> > đồng ý góp ý riêng thì để nghị đồng chí gửi thư riêng nhé :D
> 
> Tôi đưa ý kiến cá nhân ra tập thể luôn đồng chí ạ :)
> 
> Khổ cái dân chủ phổi bò nó thế.
> 

Thì bác cứ quăng lên nội dung đầu đũa thế nào ấy chứ, chả biết đầu đuôi tai
nheo thế nào cả. Bạn Huy thì nhiều tật lắm trò rồi, khỏi phải khen đi.

Dân chủ thì không biết. Phổi bò thì có biết mà không ăn.

--
I am ... 5.5 dog years old.